Health and Rich s. r. o., Nádražní 996/195, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 27837238 / info@dovezuti.cz